Tuinontwerp met beplantingsplan

Wanneer u opdracht geeft voor het maken een tuinontwerp met beplantingsplan, zullen we als volgt te werk gaan. Om tot een definitief tuinontwerp te komen, bespreken we samen uw wensen voor uw nieuwe tuin. Uw wensen worden zoveel mogelijk verwerkt tot een voorlopig tuinontwerp. Na bespreking van het voorlopig ontwerp zullen eventuele wijzigingen en aanpassingen in de tekening worden verwerkt tot een definitief ontwerp. In het definitief ontwerp zijn ook alle maten aangegeven.

Aan de hand van het definitief ontwerp wordt een beplantingsplan gemaakt. Het beplantingsplan bestaat uit een plattegrond met alle beplanting van het tuinontwerp per tuindeel of -vak, een beplantingslijst en een bestellijst van de beplanting. De plaats en het aantal planten worden in de plattegrond aangegeven; in de beplantingslijst de specifieke kenmerken van elke plant. In de bestellijst wordt het aantal benodigde planten per plant aangegeven.

Het maken van een beplantingsplan

Wanneer opdracht wordt gegeven voor het maken van een beplantingsplan voor de aanplant van nieuwe beplanting of herinrichting van een bestaande border in een tuin, zal deze bestaan uit het verzorgen van:

  • een plattegrond met daarop de plaats van de beplanting in het tuinontwerp;
  • een beplantingslijst van de planten met hun specifieke kenmerken;
  • een lijst met aantallen van de benodigde beplanting.

Uitvoering

Aan de hand van het definitief ontwerp en/of beplantingsplan kan de uitvoering gedaan worden door een hoveniersbedrijf.